شاهين گشت اهواز با هدف ارائه خدمات نوين در صنعت گردشگري سيستم فروش پروازهاي چارتر را راه اندازي نمود.لطفادر صورت بروز هرگونه مشکل لطفا با شماره تلفن هاي اعلام شده در انتهاي صفحه تماس حاصل نماييد.